ایستاده ایم ایستاده ایم بر بلندای ایمان و انتظار... این دیده نیست قابل دیدار روی تو چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را اللهم عجل لولیک الفرج... http://hanozistadeim.mihanblog.com 2020-07-02T02:16:46+01:00 text/html 2018-01-14T16:54:02+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com هدی تحلیل متفاوت علیرضا پناهیان از سخنان اخیر رئیس جمهور http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/548 <div>بسم الله</div><div> text/html 2017-11-30T03:52:38+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com هدی معنای اصلی «امتحان الهی» چیست؟ http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/544 همه‌ی امتحان‌هائی که ما می‌شویم، در واقع نقطه‌ی اصلی‌اش همین است؛ پای یک ایثار و یک گذشت به میان می‌آید. گاهی گذشت از جان است، از مال است؛ گاهی گذشت از یک حرفی است که کسی زده است، می‌خواهد با اصرار و لجاجت پای آن حرف بایستد؛ گاهی گذشت از عزیزان است؛ فرزندان، کسان. امتحان یعنی عبور از وادی محنت. یک محنتی را، یک شدتی را جلوی پای یک انسانی یا یک ملتی می‌گذارند؛ عبور از این محنت، امتحان است. <div><div>اگر توانست عبور کند، به آن منزل مقصود می‌رسد؛ اگر نتوانست می‌ماند؛ امتحان این است. امتحان الهی برای این نیست که خدا ما را بشناسد، ببیند ما در چه وزنی، در چه حدی هستیم؛ خود امتحان در حقیقت یک گام است به سوی مقصد. من و شما که امتحان می‌شویم، معنایش این است که اگر توانستیم از این شدت و از این محنت عبور کنیم، یک وضع جدیدی، حیات جدیدی، مرحله‌ی جدیدی را به دست می‌آوریم. در این خصوص، یک ملت و یک شخص تفاوتی نمی‌کند<span style="font-size: 11px;">.</span></div><div><span style="font-size: 11px;">آیت الله خامنه ای(۱۳۸۹/۰۸/۲۶)</span></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-11-20T03:28:32+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com هدی اعتقاد به نبوت، از اعتقاد به توحید سخت‌تر است http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/541 <font size="2">ظاهراً اعتراف و اعتقاد به نبوت یک پیامبر سخت‌تر از اعتقاد به خدا و توحید است. بنابر فرمودۀ قرآن، کفار و مشرکین نوعاً با خودِ پیامبران مخالفت داشتند نه با محتوای پیام آن‌ها. علت مخالفت با پیامبران همان خمیرمایۀ ولایت ستیزی‌هاست که در تمام طول تاریخ بوده است. در زمان ما هم این ولایت ستیزی‌ها از بین نرفته است.</font><div><font size="2">علیرضا پناهیان</font></div> text/html 2017-11-20T03:22:27+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com هدی حرم حضرت رضا http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/539 <div><b>&nbsp;«حرم امام رضا(ع)» باید بیش از هر چیز، ما را یاد چه چیزی بیندازد؟</b></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>◾️امام رضا(ع) در بین همۀ ائمۀ هدی، صریح‌ترین پیام‌های ولایی را به مردم منتقل کردند و دعوت به امر ولایت را در زمان خلیفۀ مقتدر عباسی؛ هارون الرشید هم انجام می‌دادند. شجاعت و صراحت امام رضا(ع) در دعوت به امر ولایت و امامت فوق‌العاده بود.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>◾️سخن صریح امام رضا(ع) به مأمون هم بسیار قابل تأمل است. وقتی مأمون، حضرت را به دارالخلافه آورد، حضرت به او فرمود: «مأمون! با این کاخ و سلطنت و با این تقرّبی که به ظاهر برای من درست کرده‌ای فکر نکن بر عزّت من در جهان اسلام افزوده‌ای! من در مدینه بر مَرکب خود سوار می‌شدم و بر قطعه کاغذی دستوری می‌نوشتم که در شرق و غرب عالم اطاعت می‌شد.» (عیون اخبار الرضا/۲/۱۶۷)</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>◾️امام رضا(ع) وقتی کمترین فرصت و امکان و کمترین ظرفیت برای آشنایی با مفهوم امامت و ولایت را در میان مردم دیدند، بر روی مفاهیمی مثل نماز و روزه و عبادات و اخلاقیات کار نکردند، بلکه به سراغ اصل ماجرا رفتند و به اصلی‌ترین مفهوم دینی یعنی ولایت و امامت پرداختند. نمونۀ برجستۀ آن حدیث سلسلة الذهب است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>◾️البته دلیل این ترجیح هم در کلامی از حضرت کاملا معلوم است آنجا که می‌فرمایند: «نماز بدون امامت تمام نیست، زکات و روزه و حج و جهاد بدون امامت تمام نیست. و اساسا تمام احکام با امامت تمام می‌شود و بدون امامت همۀ اینها ناقص است؛ (کافی/۱/۱۹۷)&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>◾️حرم امام رضا(ع) باید بیش از هر چیز ما را به یاد امر ولایت بیاندازد و زیارت حضرت برای ما یادآور اصل امامت باشد، در حرم امام رضا(ع) باید بیش از هرچیز برای فرج دعا کنیم تا قدردان زحمات امام رضا(ع) باشیم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>علیرضا پناهیان ۳۰صفر ۹۴</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2016-06-26T06:42:36+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه نفوذ دشمن-6 http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/537 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 20.2613px; text-align: justify;">نفس ایستادگىِ ملّت عزیز ما بر سر هدفهای اسلامی و شعارهای اسلامی، یک مبارزه‌ی بزرگ است؛ چون دشمن فشار می‌آورد. البته ملّت ایران نشان داده و ثابت کرده است که با هوشیاری بر همه‌ی ترفندهای دشمنان هم، در مراحل گوناگون فائق و غالب میشود. چون غلبه‌ی دشمنان - در زمینه‌ی مسائلی که به آحاد ملّت مربوط است - بسته به این است که بتوانند در ذهن مردم اثر بگذارند. ملّت ما در مقابل تبلیغات &nbsp;دشمن، بحمداللَّه تا حدود زیادی تأثیرناپذیر باقی مانده است.</span></div><span itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 20.2613px;"><br></span></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="line-height: 20.2613px;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" style="line-height: 20.2613px;">شما جوانان عزیز باید سعی کنید ضمن آشنایی با حیله‌ها و ترفندهای دشمن، این روحیه‌ی نفوذناپذیری در مقابل دشمن را در مردم تقویت کنید. دانشجویان هر چه بیشتر کوشش کنند تا در محیط دانشگاه، ارزشهای معنوی و دینی را تحقّق بخشند و حاکم کنند. این، همان عاملی است که دشمن را ناکام میکند.</font><span class="ndate" style="font-family: tahoma; line-height: 20.2613px; font-size: 0.9em; margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: gray; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">۱۳۷۳/۰۹/۲۷</span></div></font></span><div><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24767" style="text-align: justify; line-height: 1.8em; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10.6235px; border: medium none; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">بیانات در دیدار طلّاب و دانشجویان</a> </div> text/html 2016-06-06T13:55:04+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه نفوذ دشمن- 5 http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/536 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><span itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کشورهای مقتدر دنیا تلاش میکنند که زبان خودشان را در دنیا رایج کنند؛ چون زبان، بزرگترین رقم یک ملت و کانال عمده انتقال فرهنگ اوست، که لباس، آداب، دین، عقاید و باورهای اجتماعیاش را منتقل کند. امروز قدرتهای جهانی، حتّی با زور نظامی، میخواهند فرهنگ خودشان را منعکس و منتقل کنند. امریکاییها به شیوه‌ای که در مورد دولت و حکومت و نظام اجتماعی و اقتصادی قائلند، به این‌جا و آن جای دنیا لشکرکشی میکنند. یعنی این طغیان نفوذ نامشروعِ فرهنگ بیگانه، به این‌جاها هم میرسد؛ البته تحت نامهای موجّه مثل «حقوق بشر». کسی نیست به امریکاییها بگوید که «کجای دنیا با سیاهان آن طور عمل میکنند که شما می‌کنید؟</font></span></div></span><div><span itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10.9521px; background: transparent;"><span class="ndate" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.9em; color: gray; background: transparent;">۱۳۷۲/۰۵/۱۲</span></span></div><div><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10.6235px; border: medium none; color: rgb(152, 141, 49); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 19.1223px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری</a><div><br></div> </div> text/html 2016-04-16T06:31:58+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه نفوذ دشمن- 4 http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/535 <div style="text-align: right;"><span style="line-height: 20.2613px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مورد دیگر باز برای افساد که در قرآن به آن اشاره شده، نفوذ در نیروهای جنگی برای شکستن مقاومت آنهاست. چون جهاد یکی از اساسی‌ترین مسائل یک جامعه انقلابی است که نمیتواند بدون جهاد زندگی کند، یعنی جنگهایی را بر او تحمیل میکنند و او مجبور است دفاع کند نسبت به او سوءنیت‌هایی هست که مجبور است آمادگی خودش را حفظ کند و مجبور است از ملت‌های مظلومی که زیر سلطه‌ی قدرتهای شیطانی هستند دفاع کند و به آن قدرتها حمله کند همه‌ی اینها وجوهی برای جهاد اسلامی هستند که البته جهاد اسلامی هم تدافعی و هم تهاجمی است. پس جهاد یکی از ارکان است، ولذا نفوذ در نیروهای مجاهد فی سبیل الله و مبارزه در راه خدا سست کردن و متزلزل کردن پایه جهاد است و همه‌ی اینها را که انواع فساد در جامعه اسلامی و در درون نظام اسلامی است چه کسی انجام میدهد؟ آیا دشمن با چهره‌ی دشمن ممکن است بیاید در داخل جامعه اسلامی این کارها را انجام بدهد؟ طبیعی است که نه. پس دشمن در درون نظام اسلامی کسانی را در چهره‌ی خودی و در باطن بیگانه میسازد، یا اگر هستند از آنها استفاده میکند و آنها همان گروه منافقین و همان جریان نفاق در برابر جربان ایمان و در معارضه با جریان ایمان است. حالا چه کسی به اینها میگوید این فسادها را نکنید؟ گفتیم: ممکن است بگوئیم کسانی از درون خودشان به آنها خطاب میکنند و میگویند اینقدر بدی نکنید. فرضاً الان در وضع کنونی، آن جمعی که مصلحت خودشان را در مبارزه‌ی با انقلاب و با نظام اسلامی در این میبیند که دشمنان خارجی را به حمله کردن تشویق کنند، یا در دوران جنگ مثلاً: آن گروهی که لازم میبیند با انواع و اقسام حیله‌ها و شیوه‌ها دشمن را نسبت به وضع داخلی ما آگاه کنند که از این قبیل داشتیم، یعنی کسانی در دوران جنگ بودند که با بیرون مرزها تماس میگرفتند و وضعیت‌هایی را که برای هجوم دشمن به ما مفید بود در اختیار آنها میگذاشتند، اخبار را فوراً به آنها میرساندند، یا فرضاً وقتی تهران بمباران میشد و به یک نقطه‌ای موشک میخورد که دشمن محل اصابت آن را نمیدانست، اینها میگفتند فلانجا اصابت کرده تا او هدفش را تصحیح کند و با کارهایی که دارد وشیوه‌هایی که دارد نقطه‌ای را که میخواهد هدف قرار بدهد و از این خیلی نزدیکتر و ریزترش را بنده خودم در اوایل جنگ در اهواز دیده بودم این یک حرکتی است که این منافق انجام میدهد و منافق دیگری که او هم مؤمن نیست و او هم منافق است به این میگوید چرا فساد میکنی؟ و چرا کاری می‌کنی که مثلاً دشمن بتواند شهر ما را و خانه ما را هدف قرار بدهد؟</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 10.9521px; line-height: 20.2613px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><span itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10.9521px; line-height: 20.2613px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="ndate" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.9em; color: gray; background: transparent;">۱۳۷۰/۰۹/۰۶</span></span><br style="font-size: 10.9521px; line-height: 20.2613px; text-align: justify;"></font><div class="bInf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; text-align: justify; line-height: 1.8em !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="speechLink showTooltip" title="بیانات مرتبط" style="margin: 5px 0px 0px 5px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; display: inline; float: right; border: 0px; width: 10px; height: 10px; line-height: 27px; background: url(&quot;/themes/fa_def/images/ver2/trans_icons.gif&quot;) -41px -31px no-repeat;"></div><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10.6235px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17176" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10.6235px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">بیانات در جلسه چهاردهم تفسیر سوره بقره</a></font></div><div class="bInf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; text-align: justify; line-height: 1.8em !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">منبع: khamenei.ir</div></div> text/html 2016-03-08T10:21:22+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه شما اتوبان همت را می شناسید، من شهید همت را !!! http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/534 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Pw1bk/vt/frame" height="360" width="640" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe>] text/html 2016-02-28T15:43:50+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه اشعث‌های امروز http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/533 [http://www.aparat.com/v/F0vDI] text/html 2016-02-19T07:47:04+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه نفوذ دشمن - ۳ http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/532 <font size="3"><span itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20.2613410949707px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">هر چیزی که دیدید دشمن روی آن حساسیت نشان میدهد، شما هم روی آن حساس بشوید و بفهمید که دشمن از این‌جا میخواهد رخنه کند. وقتی که میبینید دشمنان خبیث، نسبت به ملت و انقلاب و پایبندی مردم به انقلاب تبلیغات میکنند، بدانید که دشمن از پایبندی مردم به انقلاب و از حضور آنها در صحنه‌های انقلاب میترسد. حضور شما در صحنه‌های انقلاب و هوشیاری و آمادگیتان، دشمن را مأیوس خواهد کرد.<span class="ndate" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: gray; background: transparent;">۱۳۶۹/۰۹/۰۷</span></span><br style="line-height: 20.2613410949707px; text-align: justify;"></font><div class="bInf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="speechLink showTooltip" title="بیانات مرتبط" style="line-height: 1.8em !important; margin: 5px 0px 0px 5px; padding: 0px; outline: 0px; display: inline; float: right; border: 0px; width: 10px; height: 10px; background-image: url(http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/trans_icons.gif); background-attachment: initial; background-color: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: -41px -31px; background-repeat: no-repeat;"></div><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2386" style="line-height: 1.8em !important; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3">بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان و پرستاران و پرسنل نیروی دریایی ارتش</font></a><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IRANSans-web; font-size: medium; text-align: right;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="hi-IN" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Iransans; line-height: 30px; text-align: justify;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">منبع</font></span><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Iransans; line-height: 30px; text-align: justify;">: khamenei.ir</font></font></div><div><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Iransans; line-height: 30px; text-align: justify;"><br></font></font></div><span itemprop="keywords" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.8em !important; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></span></div> text/html 2016-02-05T15:13:18+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه نفوذ دشمن-۲ http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/531 <font size="3"><br style="line-height: 20.2613410949707px; text-align: justify;"><span itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 20.2613410949707px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شما خیال نکنید که دشمن فقط از جبهه‌ی جنگ حمله می‌کند. دشمن وقتی در مقابل نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و دید که نمی‌تواند از جبهه، بر این انقلاب و بر این ملت پیروز بشود، سعی می‌کند که در داخل ملت رخنه کند و از درون، کار را مشکل نماید.<br>در این‌جا، یکی از عوامل دفاع جانانه‌ی از انقلاب و اسلام کیست؟ بسیج؛ یعنی همین پایگاههای مقاومت و همین نیروهای جوان و پُرشور؛ همین جوانانی که در طول تاریخ ما از اول اسلام تا امروز، نظیرشان را به این زیادی در هیچ دوره‌یی نداشته‌ایم &nbsp;&nbsp;<span class="ndate" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: gray; background: transparent;">۱۳۶۹/۰۹/۰۵</span></span></font><div><font size="3"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2385" style="text-align: justify; line-height: 1.8em; margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">بیانات در مراسم ویژه‌ی روز بسیج در پادگان امام حسن مجتبی(ع)</a> </font></div><div><font size="3"><span lang="hi-IN" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Iransans; line-height: 30px; text-align: justify;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">منبع</font></span><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Mihan-Iransans; line-height: 30px; text-align: justify;">: khamenei.ir</font></font></div> text/html 2016-01-25T09:33:54+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه راز اعتماد تودۀ مردم به منافقین چیست؟ http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/530 <div> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font color="#000000">&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Iransans"><span lang="hi-IN">راز اعتماد تودۀ مردم به منافقین چیست؟</span></font></font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">حجت الاسلام پناهیان</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">:</font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">من امشب این راز را براساس آیات و روایات برای شما بیان خواهم کرد</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">واقعاً این یک راز هست</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">این مطلب را به هرکسی به عنوان راز بگویید، هیچ‌کس به شما نخواهد گفت</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">: «</font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">این که خیلی روشن بود، چرا می‌گویید راز؟</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">»</font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"> <font face="Mihan-Iransans"><br> </font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<font size="3"><span lang="hi-IN">واقعاً اگر این طور بشود که تودۀ مردم به منافقین اعتماد کنند، رازش چیست؟ چرا به منافقین اعتماد می‌کنند؟</span></font><font size="3">! </font><font size="3"><span lang="hi-IN">خب به مؤمنین اعتماد کنند</span></font><font size="3">! </font><font size="3"><span lang="hi-IN">یک راز دارد</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">بگذارید این آیۀ قرآن را برایتان بخوانم</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">ریشۀ نفاق، سوءظن به خداست</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">مثلا این‌که احتمال نمی‌دهد خدا کمک کند</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">سوره فتح، آیۀ ۶</span></font><font size="3">: </font><font size="3"><span lang="hi-IN">یُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكینَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ</span></font><font size="3">- </font><font size="3"><span lang="hi-IN">اینها گمان سوء دارند </span></font><font size="3">- </font><font size="3"><span lang="hi-IN">عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراً دیگر هرچقدر خدا می‌توانست به این‌ها گفت</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">همۀ بدبختی‌های عالم سرشان می‌ریزد بخاطر اینکه اینها به خدا بد دلند</span></font><font size="3">.</font></font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span lang="hi-IN">&nbsp;در قرآن کریم یکی از سخت‌ترین موضوعات برای ایمان آوردن چیست؟ خدا؟ نه</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">قیامت؟ نه</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">بلکه ایمان به وعده‌های خدا، ایمان به نصرت الهی است</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">آن‌وقت اگر ایمان به نصرت الهی نداشته باشی، می‌شود یکی از مصادیق سوءظن به خدا، می‌شود نفاق</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">حالا چه اتفاقی می‌افتد که مردم به منافقین حق می‌دهند و به آنها اعتماد می‌کنند؟ چون منافقین می‌گویند</span></font><font size="3">: «</font><font size="3"><span lang="hi-IN">نمی‌شود این طوری در هوا</span></font><font size="3">» </font><font size="3"><span lang="hi-IN">بابا روی هوا نیست، خدا وعدۀ نصرت داده</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">می‌گوید</span></font><font size="3">: «</font><font size="3"><span lang="hi-IN">من نمی‌توانم اعتماد کنم</span></font><font size="3">.» </font><font size="3"><span lang="hi-IN">مردم بی‌ایمان به نصرت خدا به این منافقین اعتماد می‌کنند، می‌گویند </span></font><font size="3">«</font><font size="3"><span lang="hi-IN">بابا بد نمی‌گوید بدبخت، راست می‌گوید، معقول نیست</span></font><font size="3">.» </font><font size="3"><span lang="hi-IN">راز اعتماد توده‌های مردم به منافقین، این است که منافقین سوءظن به خدا را واقع‌بینانه تلقی می‌کنند و مردم آنان را واقع‌بین تلقی می‌کنند و به آنها اعتماد می‌کنند</span></font><font size="3">.&nbsp;</font></font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"> <font face="Mihan-Iransans"><br> </font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<font size="3"><span lang="hi-IN">در همان اول قرآن هست که منافقین پیامبر (ص) را مسخره می‌کردند</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">محور تمسخر پیامبر (ص) و یارانش چیست؟ &nbsp;آیا چون پیامبر (ص) می‌فرماید نماز بخوانید، یا خدا یکی است، مسخره می‌کنند؟ آیا پیامبر (ص) می‌فرماید اخلاق خوب داشته باشید، مسخره می‌کنند؟ آیا پیامبر (ص) می‌فرماید عدل و انصاف و حق را رعایت کنید، پیامبر (ص) را مسخره می‌کنند؟ نه، اینها که جای مسخره ندارد</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">مگر منافقین آدم‌های مسخره‌ایی بودند؟ اتفاقاً منافقین خیلی ظاهرشان عاقل‌مآب نشان می‌دادند</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">محور اصلی تمسخر پیامبر (ص) و یارانش چه بوده؟ آن‌جایی که از </span></font><font size="3">«</font><font size="3"><span lang="hi-IN">نصرت خدا</span></font><font size="3">» </font><font size="3"><span lang="hi-IN">حرف می‌زد، آنها مسخره می‌کردند</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">در جنگ احد وقتی لشکر از هم پاشید، پیامبر (ص) می‌فرماید</span></font><font size="3">: </font><font size="3"><span lang="hi-IN">بجنگید، خدا به ما وعدۀ پیروزی بر همه را داده است؟ مسخره می‌کردند، می‌گفتند ما داغون شدیم، می‌گوید ما بر همه پیروز می‌شویم، بعد به پیغمبر توهین می‌کردند</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">الظانین بالله ظن السوء</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">در جنگ احزاب همه دارند با بیل و کلنگ خندق می‌کنند، بعد کلنگ پیامبر</span></font><font size="3">(</font><font size="3"><span lang="hi-IN">ص</span></font><font size="3">) </font><font size="3"><span lang="hi-IN">به سنگی می‌خورد و جرقه‌ایی می زند، می‌فرماید روم و ایران فتح می‌شود</span></font><font size="3">. </font><font size="3"><span lang="hi-IN">مسخره می‌کردند، می‌گفتند</span></font><font size="3">: «</font><font size="3"><span lang="hi-IN">ما مانده‌ایم در زنده ماندن خودمان، داریم دور خودمان چاله می‌کنیم که کسی به ما حمله نکند، ایشان می‌گوید ما روم را فتح می‌کنیم</span></font><font size="3">! </font><font size="3"><span lang="hi-IN">چه حرف‌ها</span></font><font size="3">!» </font><font size="3"><span lang="hi-IN">الظانین بالله ظن السوء </span></font><font size="3">.</font></font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">خواهش می‌کنم زیاد تفحص نکنید در طول انقلاب، چه کسانی وعده‌های نصرت الهی که حضرت امام</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">(</font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">ره</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">) </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">می‌داد را باور نمی‌کردند، چون آنها در نظر شما می‌شوند منافق</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">الظانین بالله ظن السوء، آن‌وقت بحث ما سیاسی می‌شود</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">بگذارید بحث تاریخی و معنوی‌مان را بکنیم</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">مثلا حضرت امام ‌فرموده بودند</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">: </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">ناو آمریکایی آمد در خلیج فارس بزنیدش، روی چه حسابی می فرمود بزنید؟ روی حساب انبار موشک؟</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">! </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">نه، روی حساب نصرت الهی</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">! </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">برخی کسانی که در جلسه بودند، گفتند</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">: </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">نمی‌زنیم</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">در واقع گمان بد داشتند به خدا؛ الظانین بالله ظن السوء</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">امام</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">(</font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">ره</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">) </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">فرمود</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">: </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">بزنید، نترسید</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">یعنی خدا کمک می کند</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">اما آنها قبول نکردند</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">من نمیخواهم نعوذ بالله آنها را منافق بدانم ولی معمولا منافقان می‌گویند</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">: «</font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">مگر خدا چقدر می تواند کمک کند؟</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">!» </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">الظانین بالله ظن السوء</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">بعد بعضی‌ها این حرف را شعار انتخاباتی می‌کنند که </span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">«</font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">مگر خدا چقدر می‌تواند کمک کند؟</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">!» </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">البته نه به این صراحت</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">بعد مردم هم ممکن است اعتماد کنند</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">. </font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span lang="hi-IN">در زمانی که سوء ظن به خدا رایج باشد</span></font><font size="3" style="font-family: Mihan-Iransans;">.</font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">درسنامۀ تاریخ تحلیلی سلام</span></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font color="#000000" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span lang="hi-IN">جلسۀ </span></font><font size="3">51-10/ 10/ 94</font></font></p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 0in;"><font face="2 Nazanin"><font size="3"><br></font></font><br> </p></div> text/html 2016-01-19T07:24:00+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com هدی واقعیت اجتماعی مهمتر از برجام http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/529 <font size="3">واقعیات اجتماعی مهم تر از برجام/ چرا این بار کسی از خوشحالی به خیابان نیامد؟</font><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1. شاید برای نوشتن درباره روز اجرای برجام کمی دیر باشد اما واقعیت این است که در این روز اساسا اتفاق جدیدی بوقوع نپیوست که نیاز به نوشتن و یا تحلیل داشته باشد، زیرا همانطور که از قبل نیز بارها منتقدان برجام اعلام کرده بودند، به معنای واقعی کلمه زیرساخت تحریم ها سر جای خود باقی مانده است و در مقابل آن چیزی که از بین رفته، زیرساخت تاسیسات هسته ای ایران است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2. اما واقعیت مهم تری از روز اجرای برجام وجود دارد و آن این است علیرغم اینکه طی دو سال گذشته و بعد از اعلام خبر توافق ژنو در آذر 92، لوزان در فروردین 94 و وین در تیر 94 بخشهایی از حامیان دولت و طبقات مرفه در نقاط شمالی تهران به بهانه توافق هسته ای و لغو تحریم ها به خیابان آمده و ابراز شادمانی کردند، این بار پس از آنکه حتی بارها اعلام شده بود قرار است در روز اجرای برجام رسما تمام تحریم ها برداشته شود، هیچ واکنش اجتماعی مثبتی در این باره از سوی همان طیف خاص نیز صورت نگرفت و از همین گزاره می توان به خوبی فهمید امروز ادعای لغو همه تحریم ها در دل توده های مردم چقدر باور شده است.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">3. تاکید می کنم که از ابتدا نیز واکنش های متوهمانه اقلیت مرفه ساکن شمال تهران نمادی از خوشحالی توده های مردم نسبت به توافق هسته ای نبود اما نکته مهم اینجاست که این بار حتی این بخش از جامعه نیز نتوانستند روز اجرای برجام را بهانه ای برای یک واکنش اجتماعی مثبت نسبت به توافق هسته ای قلمداد کنند چرا که طی دو سال و نیم اخیر، گذر زمان و افزایش تجربه و ظرفیت فکری مردم، یک آدرس غلط را بیش از همیشه ابطال کرد و آن جمله معروف حسن روحانی بود: «چرخ زندگی مردم زمانی بهتر می چرخد که چرخ&nbsp;سانتریفیوژها کمتر بچرخد.» </font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">4. همه واقعیت برجام و پسا برجام در همین رویداد مهم اجتماعی نهفته است. چرا که اساس شکل گیری برجام هم در همین مساله ریشه داشت. برجام تابستان 94 منعقد نشد، خرداد 92 به ثمر نشست، همان زمانی که آدرس غلط ارتباط دادن چرخ زندگی مردم با چرخ سانتریفیوژها توسط مردم باور شد و حالا دقیقا این گزاره اشتباه به سرعت در شیب ابطال افتاده است چرا که مردم به جای آرزوها، واقعیات را مشاهده می کنند که امریکا چطور در همان روز اجرای برجام تحریم های جدید علیه ایران را اعمال می کند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">5. واقعیات برجام امروز به خوبی به مردم نشان داده که در ازای از بین بردن ده تن اورانیوم غنی شده، بتن ریختن در راکتور اراک، از بین بردن چند هزار سانتریفیوژ، صدور مجوز بازرسی های بی سابقه برای آژانس و ... قیمت دلار حتی 200 تومان هم ریزش ندارد و سقوط بورس ادامه دار است و دقیقا درس گرفتن از همین واقعیات اجتماعی تلخ و تحقیر کننده است که می تواند باعث جهش تاریخی یک ملت شود. اساسا اگر باور داشته باشیم که رشد اجتماعی و سیاسی مردم برای پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب چقدر مهم است، قطعا اذعان می کنیم که این مساله آنقدر ارزش دارد که حتی بیش از این نیز برای آن هزینه شود چرا که والاترین اهداف انسانی و آرمانی با وجود بهترین رهبر تاریخ نیز بدون آمادگی و رشد امت امکان تحقق ندارد!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;لذا امروز دیگر هر چقدر این بخش از سخنان حکیمانه رهبر انقلاب در 12 آبان 92 را مرور کنیم، کم است: <b>این تجربه (مذاکره با آمریکا در موضوع هسته ای) ظرفیّت فكرى ملّت ما را بالا خواهد برد؛ مثل تجربه‌اى كه در سال ۸۲ و ۸۳ در زمینه‌ى تعلیق غنى‌سازى انجام گرفت، كه آن‌وقت تعلیق غنى‌سازى را در مذاكرات با همین اروپایى‌ها، جمهورى اسلامى براى یك مدّتى پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لكن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم كه با تعلیق غنى‌سازى، امید همكارى از طرف شركاى غربى مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیارى را - كه البتّه به‌نحوى تحمیل شده بود، لكن ما قبول كردیم، مسئولین ما قبول كردند - آن روز قبول نكرده بودیم، ممكن بود كسانى بگویند خب یك ذرّه شما عقب‌نشینى میكردید، همه‌ى مشكلات حل میشد، پرونده‌ى هسته‌اى ایران عادى میشد. آن تعلیق غنى‌سازى این فایده را براى ما داشت كه معلوم شد با عقب‌نشینى، با تعلیق غنى‌سازى، با عقب افتادن كار، با تعطیل كردن بسیارى از كارها مشكل حل نمیشود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگرى است ... البتّه بنده همچنان كه گفتم خوشبین نیستم؛ من فكر نمیكنم [از] این مذاكرات آن نتیجه‌اى را كه ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لكن تجربه‌اى است و پشتوانه‌ى تجربى ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد كرد؛ ایرادى ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد.</b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منبع: @sabetitelgeram </font></div> text/html 2016-01-16T20:02:25+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com هدی 9 شرط برجایی برجام http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/527 <font size="3"> رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 29 مهر ماه 1394 در نامه ای خطاب به رئیس جمهور دولت تدبیر و امید ضمن بیان نكات متعددی به 9 نكته مهم اشاره میكنند و خواستار توجه دولت محترم به این نكات میشوند.</font><div><font size="3">دانستن این نه نكته به ما كمك میكند كه راحت تر و مستند تر سیر برجام را دنبال كرده و &nbsp;فضای پسابرجام را تحلیل كنیم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و اما 9 شرط برجایی برجام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">اوّلاً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است.</span></font></div><div><font size="3"><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ثانیاً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.</span></font></div><div><font size="3"><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ثالثاً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: اقدامات مربوط به آنچه در دو بند بعدی آمده است، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">PMD</span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">) را اعلام نماید.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">رابعاً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">خامساً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: معامله‌ی اورانیوم غنی‌‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن دراین‌‌باره همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور، باید بتدریج و در دفعات متعدّد باشد.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">سادساً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: مطابق مصوّبه‌ی مجلس،‌ طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ی میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،‌ تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">سابعاً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: سازمان انرژی اتمی، ‌تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره‌ی هشت‌ساله هیچ کمبود فنّاوری برای ایجاد غنی‌سازیِ مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ثامناً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: توجّه شود که در موارد ابهام سند برجام، ‌تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></strong></span></font></div><div><font size="3"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تاسعاً</strong></span><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">: وجود پیچیدگی‌ها و ابهامها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلّفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب میکند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهّدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است،‌ تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیّت ملّی تعیین و تصویب شود.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">با توجّه به آنچه ذکر شد، مصوبه‌ی جلسه‌ی ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیّت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید میشود.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود.</span></font></div> text/html 2016-01-16T12:59:55+01:00 hanozistadeim.mihanblog.com ملیحه مذاکره...خیانت..حماقت http://hanozistadeim.mihanblog.com/post/526 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8v5z_photo_2016-01-16_16-27-40.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div>منبع:https://telegram.me/joinchat/A47lqju_IBP3bY-pbdjFSA</div>